Linda Zetterman — Textile designer & artist based in Sweden

TEXTILE SALON

Textil Salong
Capella 60 år

Vernissage 24 april kl. 14.00 – 16.00 i Norrlängan.
Utställningen är öppen torsdag-söndag 24 april -10 maj, Öppettider 10-16.

Capellagårdens vänner bjuder in tidigare studerande och lärare till en Textil Salong.
Med anledning av att Capellagården år 2020 firar 60 år vill vi manifestiera spännvidden på det textila materialet genom att fylla Norrlängan med textil (skolans utställningslokal sedan 2011). Du är välkommen att söka med ett textilt verk som skall vara representativt för dig och inte äldre än fem år. Verket skall rymmas inom 1,5 x 1,5 kvm och det kan innehålla flera objekt så länge storleken ej överskrids. Ditt verk kan vara en-, två- eller tredimensionellt och kan ligga, stå eller hänga. Deadline för ansökan är 2 mars 2020.

Juryn består av;
Birgitta Nordström, Textilkonstnär och forskare
Carina Seth Andersson, Formgivare
Bodil Karsvall, Ordförande Capellagårdens Vänner

Curator för utställningen är Birgitta Nordström.

För mer information om ansökningsförfarande och kriterier se;
https://www.capellagarden.se/utbildningar-och-kurser/textil-salong

För frågor kontakta; linda.zetterman@capellagarden.se

RoleInitiator

#textilsalong #opencallforartist #öppeninbjudan #utställning #exhibition #capellagården #capellagarden #lindazetterman