Linda Zetterman — Designer and supervisor based in Sweden

FÄRGMINISTERIET

Färgministreriet är en intresseorganisation skall verka för att skapa en plattform och ett kunskapsutbyte mellan kreatörer som arbetar med färg och fibrer, genom seminarer, föreläsningar och workshops. Vi vänder oss till verksamma kreatörer både nationellt och internationellt. Följ oss på Instagram för uppdateringar och kommande event.

The Ministry of Color is an interest organization that aims to create a platform and an exchange of knowledge between creators working with color and fiber, through seminars, lectures and workshops. We appeal to active creators both nationally and internationally. Follow us on Instagram for updates and upcoming events.

#färgministeriet #fargministeriet #ministryofcolor #pigment #color #fiber #knowledgeexchange #platform