Linda Zetterman — Designer and supervisor based in Sweden

THE SHIRT PROJECT

”The shirt project” – part I

An interactive art project that aims to find and explore sustainable textile processes.
Do you want to contribute and be a part of the solution? You can participate as a test pilot in the project by sending or handling over a white shirt with instructions that will be delivered to you by mail. We would love if you and your shirt have a history together. The condition of the shirt doesn´t matter.

The shirt must be washed and marked with a tag that will be sent by mail together with further instructions. We will start collecting white shirts that´s in need for some love and give them a second life. And you will get your shirt back in a new colour!

The project is open to all gender and shirts in all different shapes as long as it´s made out of nature materials and in a white shade. We will start collecting from today and until May 30.
Handle the shirt over directly to Sara or Linda or send according to instructions. No extra costs will be added except from shipping.

”The shirt project” – del I

Ett interaktivt konstprojekt som syftar till att hitta och lyfta fram hållbarhet inom textil.
Du deltar som testpilot i projektet genom att skicka/lämna en vit skjorta med instruktioner som
skickas via mail. Vi vill gärna att du och skjortan har en historia och skicket spelar ingen roll.

Skjortan skall vara tvättad och märkt med en tag, som kommer på mail med ytterligare instruktioner. Vi samlar in vita skjortor som är i behov av lite kärlek och ge dem ett andra liv.
Och du kommer att få tillbaka din skjorta i en ny färg!

Projektet är öppet för alla människor, alla skjortor i alla former så länge den är gjord i naturmaterial och är i en vit nyans. Vi startar insamlingen från nu t.o.m. 30 maj.
Lämna skjortan direkt till Sara eller Linda eller skicka enl. instruktioner. Inga ytterligare kostnader tillkommer mer än frakt för dig som skickar.

/Sara & Linda

Är du intresserad kontakta oss via mail;

saramariacarl@gmail.com
linda@lindazetterman.se

#naturaldyes #naturaldyeing #naturligfärgning #växtfärg #colours #färg #sustainable #hållbarhet #craft #art #craftwomanship #textile #textil #upcycle #remake #act