Textil – Mönstra med färg*
Kursledare: Linda Zetterman. Kursavgift: 3500 kr

Det här är en kurs för dig som vill få en introduktion till textilt hantverk och formgivning. Vi kommer att använda olika reservage- och trycktekniker tillsammans med färgning med naturlig indigo, ett urval av växtfärger och syntetiska pigment för att undersöka olika sätt att formge mönster. Vi skapar mönster genom att trycka, färga, teckna, vika och sy. Kursen innehåller även en uppgift där du kommer att kunna pröva metoder att arbeta utifrån inspiration med formgivning. Förhoppningen är att de olika momenten skall ge nya idéer och kunskap om textila material. Efter kursen kommer du själv att kunna skapa olika mönster, räkna recept och arbeta med olika textila pigment och kvalitéer. Kursen passar både för dig som har förkunskap i textil och för dig som vill pröva någonting helt nytt. Undervisningen blandar gemensamma genomgångar med individuell handledning. Sista anmälan 14 mars via Capellagårdens hemsida. www.capellagarden.se/sommarkurser2019/Mönstramedfärg

This is a course for those who wants to get an introduction to textile crafts and design. We will use different reservage and printing techniques together with dyeing with natural indigo, a selection of plant colors as well as synthetic pigments to investigate different ways of making patterns. We create patterns by pressing, coloring, drawing, folding and sewing etc. The course also contains a task where you will be able to try methods to work based on inspiration with design. The aim is that the various elements will give new ideas and knowledge about textile materials. After the course you will be able to create patterns yourself, calculate recipes and work with different textile pigments and qualities. The course is suitable for those who have prior knowledge of textiles and for those who want to try something completely new. The teaching mixes common reviews with individual supervision.
Deadline for applying is 14th of Mars. Apply at www.capellagarden.se/summercourses2019/Mönstramedfärg

#indigoworkshop #indigo #workshop #färgning #dyeing #mönster #patternmaking #lindazetterman #sommarkurs #textilkurser

Different aspects of colours. Working together with the textile artist Kajsa Löfstedt. We have been analysing and painting in different mediums and made a bank of colour shades. I also explored the inflection point in between denomination and colour.

This years´s summer course week has ended. Now we are having a glas of wine in the garden surrounded by Indigo and Busan “the cat” is checking that we are ok. A week full of material, talks, new people, patterns, indigo, shibori, cyanotopi and plants. Big thanks to all of you who participated, hope to see you soon again!

#indigoworkshop #indigo #workshop #färgning #dyeing #mönster #patternmaking #lindazetterman #textil #textilkurser

From yesterdays Indigo workshop at Capellagården. It´s magic every time to indigo dye in the garden in-between the textile and ceramic workshops.

Made some tryouts today while preparing for the summer course at Capellagården in July. Also trying to get back in a creative flow “post book” and a lot of deadlines. Working with light sensitive fluid to create patterns with UV light in a technique called Cyanotopi.

The summer course program is now up and running. ‘Mönstra med färg’ including Indigo and shibori and much more will be one of them. Pls. see www.capellagarden.se for more information.

Sommarkursprogrammet för 2017 ligger nu uppe på Capellagårdens hemsida. Min kurs *Mönstra med färg' är en av dem. Indigo, shibori och olika sätt att skapa mönster. Se www.capellagarden.se för mer information.