Jag fortsätter att utforska mönsters möjlighet med en ny serie mönster, där mönstret ändrar skepnad beroende på teknik och material.

I’m continuing working with a series of patterns. Different patterns that changes depending on material and technique. Mixed media.

“Ekudden” ritat av Carl Malmsten på 60-talet. Malmsten är mest känd för sina möbler, men det här mönstret är verkligen en pärla. Nu är det återskapat och vi screen trycker det på Capellagården.

“Ekudden” drawn by Carl Malmsten in the 60´s. Malmsten is mostly famous for his furnitures but this pattern is really a piece of jewellery. Now it´s recreated and we are screen printing it at Capellagarden.

Making patterns. Line by line, the magic in repeating