Kransar i papper & siden nu åter i produktion. Säljs på förfrågan.
Garlands in paper and silk are now up and running. Can be purchased up on request.

Så glad över att jag kom med på workshopen “Kimono, Origami and Modules” med YOSHIKO WADA på Östasiatiska museet om en vecka! Looking forward to the Yoshiko Wada workshop at Östasiatiska museet!