I’m attending a four days workshop in natural dyeing for professionals with chemist and master dyer Michel Garcia at Konstfack, Stockholm. First day four different indigo methods for dyeing and printing. One Scandinavian vat and a 123 Suger vat as well as extracting indigotin from leaf powder and prepare Maya blue. The more I learn about this plant and pigment the more I love it.

From last evening´s photo shoot at Alvaret. Soon an upcoming exhibition and a series of workshops! The shirt project continues to develop and create an exchange of knowledge as well as encounters with different skilled people. We take action for a more sustainable way of consume by reuse and work with natural textile fibers and pigments.

”The shirt project” – part I

An interactive art project that aims to find and explore sustainable textile processes.
Do you want to contribute and be a part of the solution? You can participate as a test pilot in the project by sending or handling over a white shirt with instructions that will be delivered to you by mail. We would love if you and your shirt have a history together. The condition of the shirt doesn´t matter but the shirt must be washed. We will welcome white shirts in need for some love and give them a second life. And you will get your shirt back in a new colour!

The project is open to all gender and shirts in all different shapes as long as it´s made out of nature materials and in a white shade. We will start collecting from today and until May 30.
Handle the shirt over directly to Sara or Linda or send according to instructions. No extra costs will be added except from shipping.

/Sara & Linda

If you are interested contact us by email (hand emoji)

saramariacarl@gmail.com
linda@lindazetterman.se

Thanks to model Johanna Metsalo

”The shirt project” – del I

Ett interaktivt konstprojekt som syftar till att hitta och utforska hållbara processer för textil.
Vill du medverka till att vara en del av lösningen? Du kan delta som testpilot i projektet genom att skicka eller lämna en vit skjorta med instruktioner som skickas via mail. Vi vill gärna att du och skjortan har en historia och skicket spelar ingen roll bara skjortan är tvättad. Vi samlar in vita skjortor som är i behov av lite kärlek och ger dem ett andra liv. Du kommer att få tillbaka din skjorta i en ny färg!

Projektet är öppet för alla människor, skjortor i alla former så länge den är gjord i naturmaterial och är i en vit nyans. Insamlingen börjar idag och pågår t.o.m. 30 maj.
Lämna skjortan direkt till Sara eller Linda eller skicka enl. instruktioner. Inga ytterligare kostnader tillkommer mer än frakt för dig som skickar.

Se mailadresser ovan.

Textil – Mönstra med färg*
Kursledare: Linda Zetterman. Kursavgift: 3500 kr

Det här är en kurs för dig som vill få en introduktion till textilt hantverk och formgivning. Vi kommer att använda olika reservage- och trycktekniker tillsammans med färgning med naturlig indigo, ett urval av växtfärger och syntetiska pigment för att undersöka olika sätt att formge mönster. Vi skapar mönster genom att trycka, färga, teckna, vika och sy. Kursen innehåller även en uppgift där du kommer att kunna pröva metoder att arbeta utifrån inspiration med formgivning. Förhoppningen är att de olika momenten skall ge nya idéer och kunskap om textila material. Efter kursen kommer du själv att kunna skapa olika mönster, räkna recept och arbeta med olika textila pigment och kvalitéer. Kursen passar både för dig som har förkunskap i textil och för dig som vill pröva någonting helt nytt. Undervisningen blandar gemensamma genomgångar med individuell handledning. Sista anmälan 14 mars via Capellagårdens hemsida. www.capellagarden.se/sommarkurser2019/Mönstramedfärg

This is a course for those who wants to get an introduction to textile crafts and design. We will use different reservage and printing techniques together with dyeing with natural indigo, a selection of plant colors as well as synthetic pigments to investigate different ways of making patterns. We create patterns by pressing, coloring, drawing, folding and sewing etc. The course also contains a task where you will be able to try methods to work based on inspiration with design. The aim is that the various elements will give new ideas and knowledge about textile materials. After the course you will be able to create patterns yourself, calculate recipes and work with different textile pigments and qualities. The course is suitable for those who have prior knowledge of textiles and for those who want to try something completely new. The teaching mixes common reviews with individual supervision.
Deadline for applying is 14th of Mars. Apply at www.capellagarden.se/summercourses2019/Mönstramedfärg

#indigoworkshop #indigo #workshop #färgning #dyeing #mönster #patternmaking #lindazetterman #sommarkurs #textilkurser

New wool shawl samples. We have been dyeing with avocado, turmeric, ink, indigo, nettle and done several tryouts in-between the process of screen printing the restored “Ekudden” pattern by Carl Malmsten.

Threads, fabrics and colors. Collecting materials and meeting crafts people around Japan. Tomorrow heading towards Yama Shi.