Textil – Mönstra med färg*
Kursledare: Linda Zetterman. Kursavgift: 3500 kr

Det här är en kurs för dig som vill få en introduktion till textilt hantverk och formgivning. Vi kommer att använda olika reservage- och trycktekniker tillsammans med färgning med naturlig indigo, ett urval av växtfärger och syntetiska pigment för att undersöka olika sätt att formge mönster. Vi skapar mönster genom att trycka, färga, teckna, vika och sy. Kursen innehåller även en uppgift där du kommer att kunna pröva metoder att arbeta utifrån inspiration med formgivning. Förhoppningen är att de olika momenten skall ge nya idéer och kunskap om textila material. Efter kursen kommer du själv att kunna skapa olika mönster, räkna recept och arbeta med olika textila pigment och kvalitéer. Kursen passar både för dig som har förkunskap i textil och för dig som vill pröva någonting helt nytt. Undervisningen blandar gemensamma genomgångar med individuell handledning. Sista anmälan 14 mars via Capellagårdens hemsida. www.capellagarden.se/sommarkurser2019/Mönstramedfärg

This is a course for those who wants to get an introduction to textile crafts and design. We will use different reservage and printing techniques together with dyeing with natural indigo, a selection of plant colors as well as synthetic pigments to investigate different ways of making patterns. We create patterns by pressing, coloring, drawing, folding and sewing etc. The course also contains a task where you will be able to try methods to work based on inspiration with design. The aim is that the various elements will give new ideas and knowledge about textile materials. After the course you will be able to create patterns yourself, calculate recipes and work with different textile pigments and qualities. The course is suitable for those who have prior knowledge of textiles and for those who want to try something completely new. The teaching mixes common reviews with individual supervision.
Deadline for applying is 14th of Mars. Apply at www.capellagarden.se/summercourses2019/Mönstramedfärg

#indigoworkshop #indigo #workshop #färgning #dyeing #mönster #patternmaking #lindazetterman #sommarkurs #textilkurser

Jag fortsätter att utforska mönsters möjlighet med en ny serie mönster, där mönstret ändrar skepnad beroende på teknik och material.

I’m continuing working with a series of patterns. Different patterns that changes depending on material and technique. Mixed media.

Behind the scene of yesterday´s photo shoot together with Emmi Roosling. Piece by Piece. 20 different patterns, all made with different shibori techniques. Exploring the limits and possibilities of clamping. Dyed with iindigo.

Threads, fabrics and colors. Collecting materials and meeting crafts people around Japan. Tomorrow heading towards Yama Shi.

Preparing an Natural Indigo vat and researching for new projects. Indigo in my dreams… The working shirt belongs to Miho.