Hat making workshop with Horisaki

Med textilklassen på besök hos Horisaki. Hattmakare med känsla för material och form.
Study visit at Horisaki studio today. Hat makers with feeling for materials quality and shape.