Med textilklassen på besök hos Horisaki. Hattmakare med känsla för material och form.
Study visit at Horisaki studio today. Hat makers with feeling for materials quality and shape.