Final days at Capella. We are working with the summer exhibition. I’m also taking done the interior design and the set up for the exhibition store. Just trying to be in the present during this wonderful time.

Nyanser av grått. Capellagårdens trädgårdsbutik öppnar till påsk, nymålad! Jag har gjort färgsättningen tillsammans med målarna Rebecka och Alex. Vi har endast använt linoljefärger från Allbäcks, som ger rätt matthet och liv. Planerar nu för det fortsatta arbetet med utställningsbutiken.

Shades of grey. Capellagardens garden shop opens until Easter, newly painted! I have made the color scheme together with the painters Rebecka and Alex. We have used linseed colors from Allbäcks, which provide the right math and life. Now planning for the continued work with the exhibition shop.