”The shirt project” – part I

An interactive art project that aims to find and explore sustainable textile processes.
Do you want to contribute and be a part of the solution? You can participate as a test pilot in the project by sending or handling over a white shirt with instructions that will be delivered to you by mail. We would love if you and your shirt have a history together. The condition of the shirt doesn´t matter but the shirt must be washed. We will welcome white shirts in need for some love and give them a second life. And you will get your shirt back in a new colour!

The project is open to all gender and shirts in all different shapes as long as it´s made out of nature materials and in a white shade. We will start collecting from today and until May 30.
Handle the shirt over directly to Sara or Linda or send according to instructions. No extra costs will be added except from shipping.

/Sara & Linda

If you are interested contact us by email (hand emoji)

saramariacarl@gmail.com
linda@lindazetterman.se

Thanks to model Johanna Metsalo

”The shirt project” – del I

Ett interaktivt konstprojekt som syftar till att hitta och utforska hållbara processer för textil.
Vill du medverka till att vara en del av lösningen? Du kan delta som testpilot i projektet genom att skicka eller lämna en vit skjorta med instruktioner som skickas via mail. Vi vill gärna att du och skjortan har en historia och skicket spelar ingen roll bara skjortan är tvättad. Vi samlar in vita skjortor som är i behov av lite kärlek och ger dem ett andra liv. Du kommer att få tillbaka din skjorta i en ny färg!

Projektet är öppet för alla människor, skjortor i alla former så länge den är gjord i naturmaterial och är i en vit nyans. Insamlingen börjar idag och pågår t.o.m. 30 maj.
Lämna skjortan direkt till Sara eller Linda eller skicka enl. instruktioner. Inga ytterligare kostnader tillkommer mer än frakt för dig som skickar.

Se mailadresser ovan.