Amy Revier kommer till Capella och håller en workshop med vår textilklass och även en öppen föreläsning, se inbjudan.

Amy Revier will hold an workshop with our textile students as well as an open lecture at Capellagården.