“Ekudden” ritat av Carl Malmsten på 60-talet. Malmsten är mest känd för sina möbler, men det här mönstret är verkligen en pärla. Nu är det återskapat och vi screen trycker det på Capellagården.

“Ekudden” drawn by Carl Malmsten in the 60´s. Malmsten is mostly famous for his furnitures but this pattern is really a piece of jewellery. Now it´s recreated and we are screen printing it at Capellagarden.