Stort tack till alla medverkande för en lyckad Indigo & Shibori workshop på KKV i Malmö.
Big thanks to all participants in the Indigo & Shibori workshop at KKV in Malmö.